Over ons / About us

(NL) Kasbah Neuf is een project- en adviesbureau dat (in)formele onderwijsprogramma’s, trainingen en projecten ter bevordering van sociaal culturele ontwikkeling biedt en ontwikkelt. Kasbah Neuf is in het bijzonder gespecialiseerd in het activeren (van jeugd) middels kunst & cultuur voor actief burgerschap en dialoog.

Kasbah Neuf voert informele onderwijsprogramma’s uit zoals op maat gemaakte studiereizen naar Marokko en interculturele trainingsprogramma’s voor jong en oud. In goed overleg ondersteunen we bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van structurele ontwikkelingsprojecten in relatie met de Arabische wereld. 

————————————————————————

(EN) Kasbah Neuf is a project- and consulting agency that offers non-formal education programs and projects for the enhancement of socio-cultural development. Kasbah Neuf is specialized in (youth) participation through artistic and cultural activities, aiming to enhance active citizenship and dialogue.

Kasbah Neuf implements non-formal educational programs such as study trips to Morocco and intercultural trainings for people from various life stages. After consultation, Kasbah Neuf can support with the development, implementation and monitoring of structural projects in relation with the Arab world.

Advertenties